Buitenkolk

Contact

Oude Sluis
Nieuwegein
Plan je route

De kolk waar u nu voor staat wordt de Buitenkolk genoemd, daar deze zich bij aanleg in 1562, buitendijks bevond. Normaal wordt een tweede sluis Bovenkolk genoemd daar deze hoger ligt dan de Benedenkolk, in dit geval de Oude Sluis. De uitgang van de Oude Sluis werd voordien voortdurend bedreigd door verzanding, zodat besloten werd tot aanleg van de Buitenkolk. Hierdoor kwam de uitgang meer in de hoofdstroom van de Lek te liggen en verzanding  vormde nauwelijks meer een probleem. De Oude Sluis werd hierdoor bovendien beter beschermd tegen hoog water en schutting van de schepen kon zo ook bij hoog water plaatsvinden. De Buitenkolk staat niet in een lijn met de Benendenkolk (Oude Sluis). Een unieke situatie. Men heeft bij de aanleg namelijk de vorm van de kreek gevolg waardoor aanvankelijk de schepen de Oude Sluis verlieten om op de Lek te komen.

Locatie