Nicolaaskerk

De Sint-Nicolaaskerk is een rooms-katholieke parochiekerk in het voormalige dorp Jutphaas, nu een van de wijken van Nieuwegein. De kerk is gewijd aan de heilige Nicolaas van Myra. Het kerkgebouw aan de Utrechtsestraatweg werd ingewijd in 1875 door mgr. Schaepman. Het verving een ouder kerkgebouw aan het Overeind. Het gebouw en de geloofsgemeenschap maken samen met acht omliggende kerken deel uit van de Parochie van de Heilige Drie-eenheid.

De kerk is Neo-Gotisch qua architectuur. De inrichting kent vele museale schatten, naast de spirituele schatten. Denk hierbij aan het Labyrint, het raam met het Laatste Oordeel, de Apostelenbalk, het uit ca. 1525 stammende orgel, de oude symboliek van dieren en planten, de indrukwekkende Piëta, het schilderij van de Noodhelpers uit 1619 en zeer herkenbare afbeeldingen van het St. Nicolaasverhaal. Dit zijn slecht enkele voorbeelden.

Locatie