Noppes Kringloopwinkel biedt 14 kringloopwarenhuizen vol verrassingen. We zijn een sociale onderneming zonder winstoogmerk; samen met burgers, gemeenten en andere partners werken we aan duurzaam hergebruik en dragen we bij aan een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen zich kan ontwikkelen. 

Locatie