Julianaweg 28

Contact

Julianaweg 28
Nieuwegein
Plan je route

Voormalige R.K. Lagere school Vreeswijk, " Vriezenwijk" . " Willem Allexanderschool"  In 1921 is op verzoek van het R.K. Kerkbestuur Vreeswijk deze school gebouwd naar ontwerp van de Utrechtse architect G.A. Ebbers. De kosten voor de bouw werden geraamd op 78.400 gulden, de aanschaf van schoolmeubelen zou 5991 gulden bedragen. De gemeentelijke aanbesteding werd gegund aan B.G. van Buuren en D. v.d. Heuvel, aannemer te Enspijk, voor de som van 42.888 gulden. In 1924 werd het gebouw voor 54.000 gulden aan de rooms-katholieke parochie Vreeswijk overgedragen.  Thans is het in gebruik als dependance van de Willem Alexanderschool.

Locatie