Nedereindseweg 112, 114

Contact

Nedereindseweg 112
Nieuwegein
Plan je route

Dit is het oudste gebouw van Nieuwegein en de v.m. pastorie uit de 18e eeuw. In de tijd dat Napoleon regeerde over de Nederlanden, werden diverse belastingen geheven, waaronder die op ramen. Je betaalde per raam. Om die reden zijn in het rechterdeel van ze zijgevel (nr 114) twee vensters dichtgemetseld. Na de reformatie kwam de pastorie in handen van de Hervormde Gemeente en diende tussen 1585–1889 als woning voor de predikant. De Jutphase bouwpastoor van Nicolaaskerk, monseigneur G.W. van Heukelum, kocht op 1 mei 1889 de oude pastorie terug. 

Regels uit de middeleeuwen bepaalden dat rond een kerk…

Dit is het oudste gebouw van Nieuwegein en de v.m. pastorie uit de 18e eeuw. In de tijd dat Napoleon regeerde over de Nederlanden, werden diverse belastingen geheven, waaronder die op ramen. Je betaalde per raam. Om die reden zijn in het rechterdeel van ze zijgevel (nr 114) twee vensters dichtgemetseld. Na de reformatie kwam de pastorie in handen van de Hervormde Gemeente en diende tussen 1585–1889 als woning voor de predikant. De Jutphase bouwpastoor van Nicolaaskerk, monseigneur G.W. van Heukelum, kocht op 1 mei 1889 de oude pastorie terug. 

Regels uit de middeleeuwen bepaalden dat rond een kerk zoveel bouwgrond moest liggen dat de pastoor voldoende had om daar de landbouwproducten voor eigen gebruik door parochianen te laten verbouwen. Dat wil zeggen dat er 12 morgen land beschikbaar moest blijven naast de 4 morgen land voor kerk, kerkebrink en kerkhof. Het huidige complex volkstuintjes aan de Nedereindseweg is precies 12 morgen land. Een morgen land was een oppervlakte landbouwgrond, die in één morgen kon worden geploegd. Toen bijna één hectare.

Locatie