Fort Vreeswijk is een centraal ontmoetingspunt voor bewoners van de wijk Vreeswijk Nieuwegein. Het Fort heeft een maatschappelijke functie, waarbij de thema’s zorg, welzijn en cultuur een centrale rol spelen. Concreet betekent dit dat we wijkbewoners een centrale plek bieden waar zorgverleners beschikbaar zijn (o.a. huisartsen, fysiotherapeuten en buurtzorg), en waar activiteiten worden georganiseerd voor verschillende groepen mensen. Jong en oud kunnen bij ons terecht.

“Het Dorpshuis is er voor iedereen. Wil je andere mensen ontmoeten, deelnemen aan een activiteit, een bezoek brengen aan een van de zorgverleners of zelf een activiteit aanbieden?  Het kan allemaal bij ons.”

Vrijwilligers houden alles draaiend

Het dagelijks beheer van Fort Vreeswij…

Fort Vreeswijk is een centraal ontmoetingspunt voor bewoners van de wijk Vreeswijk Nieuwegein. Het Fort heeft een maatschappelijke functie, waarbij de thema’s zorg, welzijn en cultuur een centrale rol spelen. Concreet betekent dit dat we wijkbewoners een centrale plek bieden waar zorgverleners beschikbaar zijn (o.a. huisartsen, fysiotherapeuten en buurtzorg), en waar activiteiten worden georganiseerd voor verschillende groepen mensen. Jong en oud kunnen bij ons terecht.

“Het Dorpshuis is er voor iedereen. Wil je andere mensen ontmoeten, deelnemen aan een activiteit, een bezoek brengen aan een van de zorgverleners of zelf een activiteit aanbieden?  Het kan allemaal bij ons.”

Vrijwilligers houden alles draaiend

Het dagelijks beheer van Fort Vreeswijk wordt gevoerd door wijkbewoners. Een team van beheerders is verantwoordelijk voor het goed openhouden van het Dorpshuis. Zij doen dit met veel succes. Samen met de andere 100 vrijwilligers zorgen zij ervoor dat alle wijkactiviteiten doorgang kunnen vinden.

De vrijwilligers werken samen met de (zorg-)professionals die gebruikmaken van Fort Vreeswijk om hun activiteiten en diensten aan te bieden.

Geschiedenis

De geschiedenis van Fort Vreeswijk begint al in de 16de eeuw. Er verrees een verdedigingswerk dat bescherming moest bieden tegen de Spaanse troepen. In latere eeuwen is dit verdedigingswerk verder uitgebreid. Het huidige fort dateert uit 1855 en was met de vestingwal een belangrijk onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Locatie