Raadhuisplein en de Gildenborgh

Contact

Raadhuisplein 9
Nieuwegein
Plan je route

Hier staat nog het Raadhuis van het voormalige Vreeswijk met het wapen van het dorp boven de deur. Het dorp is, samen met Jutphaas, in 1971 opgegaan in de Gemeente Nieuwegein. Ongeveer op de plek waar nu nog het oude Raadhuis staat werd in 1373 ter verdediging van de pas aangelegde Oude Sluis, door de Utrechtse gilden het Fort Gildenborch gebouwd. 

Het fort had een ringmuur met schietgaten. In het midden stond een vierkante toren …

Hier staat nog het Raadhuis van het voormalige Vreeswijk met het wapen van het dorp boven de deur. Het dorp is, samen met Jutphaas, in 1971 opgegaan in de Gemeente Nieuwegein. Ongeveer op de plek waar nu nog het oude Raadhuis staat werd in 1373 ter verdediging van de pas aangelegde Oude Sluis, door de Utrechtse gilden het Fort Gildenborch gebouwd. 

Het fort had een ringmuur met schietgaten. In het midden stond een vierkante toren met spits toelopend dak waarin 60 man konden worden ondergebracht. Tegen de toren bevond zich een bijgebouw voor opslag van noodzakelijke goederen en het stallen van koeien en paarden. Gijsbrecht van Brederode zag de Goldenborgh als een bedreiging en belegerde en veroverde het fort in 1374. De gilden heroverden het fort echter en in hetzelfde jaar kwam er een vredesverdrag tot stand. In 1482 laaide de strijd weer op en wat eindigde in de vernietiging van sluis en fort door de Hollanders. Zij stortten al het puin in de sluis, zodat deze voor lange tijd onbruikbaar was. Het oorspronkelijke fort is nooit meer herrezen.

Het Raadhuisplein is in feite een buitendijks terrein dat pas bij de bouw van de tweede sluiskolk in 1561-1565 is aangelegd. Men vermoed dat hier oorspronkelijk het " Verlaat of  Gerechtshuys" is aangegeven. Enkele gravures en tekeningen uit 1620 ogen echter niet betrouwbaar. Een betrouwbaarder gegeven is het feit dat het terrein in 1672 klaarblijkelijk door de Fransen was gefortificeerd, een versterkte binnen- en buitenwal. Pas na het vertrek van de Fransen zal het terrein bebouwd zijn.

Locatie