De Schans

Het speeltuintje waar u voor staat wordt in de volksmond De Schans genoemd. Waar nu de begraafplaats ligt stond ooit een middeleeuws kerkje. In 1585 naderden Spaanse troepen onder aanvoering van Hopman Taxis al brandschattend het dorp. Overste Maarten Schenk stelde met 100 manschappen uit Amsterdam en 180 uit Utrecht alles in het werk om een verdedigingslinie of schans te bouwen, teneinde de Spaanse troepen tegen te houden. Ook een deel van het kerkmeubilair werd daarvoor gebruikt. De Schans had niet het gewenste effect en werd doorbroken, waarna de kerk en alle andere bebouwing aan deze zijde van de sluis in brand werden gestoken.

Locatie